חדש בשפט שמאים
 
 

הערכות שווי על פי תקני I.F.R.S

 
על פי תקני I.F.R.S.)International Financial Reporting Standard), שאומצו בישראל ונכנסו לתוקפם ביולי 2006, החל מינואר 2008 חלה חובת דיווח תקופתית על חברות ציבוריות לפי שיטה פיננסית בינלאומית מורכבת ואחידה. השיטה מייצרת האחדה בדיווח מה שמקל על ההתקשרות הפיננסית בין גופים במדינות שונות, לצרכים שונים.
 

החלטה שהתקבלה במוסד הישראלי לתקינה חשבונאית היא, כי החל בדוחות הכספיים לשנת 2008, חברות ציבוריות יהיו חייבות ביישום כללי החשבונאות הבינלאומיים. המעבר לדיווח לפי IFRS מתבטא במידה רבה במעבר ממדידה לפי עיקרון העלות (כמה עלה בעבר לרכוש את הנכס) למדידה לפי שווי הוגן (כמה הייתי מקבל עכשיו לו הייתי מוכר אותו).

כלומר, נכסים מסויימים, ובפרט נכסי נדל"ן, ניתן לרשום לרשום בדוחות הכספיים לפי שווים ההוגן, בהתבסס על בדוחות הכספיים לפי שווים ההוגן, בהתבסס על הערכת שמאי, ולא על בסיס העלות ההיסטורית.
 
המשמעות הינה שהחברות יוכלו להגדיל את ההון העצמי שלהן, והכל בשל שינוי בכללים חשבונאיים ולא בשל שינוי עסקי בפעילות החברה. עם זאת, הכוונה בכללי ה- IFRS היא אכן שהדוחות הכספיים ישקפו באופן מהימן יותר את מצבה הכלכלי האמיתי של החברה למועד הדו"ח.
 

מצד אחד, יישום ה- IFRS נועד לענות על צורך שנובע מכך שאנחנו חיים בעולם גלובלי קטן, שבו אנשי עסקים עושים עסקאות בינלאומיות, צריכים לקבל החלטות תוך זמן קצר, והדוחות במבנה הקודם לא נתנו לכך מענה. נדרשו כללים חדשים שיאפשרו למשתמש ממדינה מסויימת לדעת לקרוא דו"חות של חברה ממדינה אחרת, מבלי ללמוד את כללי החשבונאות המיוחדים לאותה מדינה.

 
משרדנו בעל ניסיון רב והתמחות מיוחדת בהערכות שווי לצורך הכללתן בדוחות הכספיים של חברות ציבוריות I.F.R.S .
הערכות השווי לנכסי המקרקעין של כל חברה ציבורית מתבצעות אך ורק על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, ומנוסה. בין לקוחותינו חברות ציבוריות גדולות. 

התקשרו לטלפון מספר 03-9773373 או לחצו כאן והשאירו פרטים מדויקים.
נציג שלנו יצור עמכם קשר תוך זמן קצר.
 
 
 
דף הבית | אודות | קהלי יעד | לקוחות וממליצים |מאמרים | יצירת קשר
תבור 6 ת.ד. 1456 שהם 60850 I טל: 03-9773373 I פקס: 03-9732504
כל הזכויות שמורות לשפט שמאים